Aanmeldingsformulier Fly-In 17-18 augustus 2019

Aanmeldingsformulier

Weekendkost van €35,00 zijn over te maken aan het rekeningnummer van de SNVL (Penningmeester H.J. van den Berg) onder vermelding van je naam en weekend 17-18 augustus 2019

Rekeningnummer: NL13 ABNA 0841 2301 10